Algemene Voorwaarden Locatieverhuur Puur Events

Op alle door Puur Events uitgebrachte offertes zijn de algemene voorwaarden van Puur Events van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij het kvk en opvraagbaar bij de kantoren van Puur Events in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Aangaande alle aangegane overeenkomsten met betrekking tot de verhuur van de ruimtes in de locaties van Puur Events zijn tevens onderstaande aanvullende artikelen van toepassing.

  1. Puur Events kan geheel vrijblijvend aan de wederpartij een optie op de faciliteiten van Puur Events verlenen. Puur Events doet alsdan een aanbieding of offerte met vermelding van de geldigheidsduur en kosten van deze optie. De maximale geldigheidsduur bedraagt 5 werkdagen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. De wederpartij dient binnen het verstrijken van de geldigheidsduur aan Puur Events kenbaar te maken gebruik te willen maken van de faciliteiten van The View.
  2. De door Puur Events opgegeven prijzen zijn voorlopig en inclusief eventuele vergoedingen voor gas, water, elektra, schoonmaak etc. De definitieve prijs of prijzen wordt/worden bepaald ten tijde van de te verrichten prestatie(s). Meerverbruik met betrekking tot onder andere tijdsduur, extra voorzieningen/inzet van de beheerder of namens de beheerder wordt achteraf op nacalculatiebasis aan de wederpartij in rekening gebracht. Extra tijdsduur bedraagt €75,00 per uur.
  3. Betaling dient te geschieden, indien niet anders is overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder recht op korting, schuldvergelijking of opschorting.
  4. De wederpartij heeft het recht een gesloten overeenkomst zonder opgaaf van redenen te annuleren. In dat geval is de wederpartij gehouden om aan Puur Events een vergoeding te betalen gelijk aan het hierna genoemde gedeelte van de verschuldigde totale prijs. De verschuldigde vergoeding dient te zijn betaald binnen 30 dagen na verstrekking van een factuur ter zake door Puur Events. Vergoedingen: 50% van de huursom is verschuldigd indien de wederpartij tot 14 dagen vóór de ingangsdatum van de huur annuleert. 100% van de huursom en arrangementskosten is verschuldigd indien de wederpartij korter dan 14 dagen de huur annuleert of van het gehuurde geen gebruik maakt. Bij annulering tot 3 dagen voor boekingsdatum worden ook cateringkosten voor lunch en/of diner in rekening gebracht.
  5. Puur Events heeft het recht voor de ingangsdatum van de huur een wijziging aan te brengen of een annulering te sluiten. Bij annulering zal Puur Events 100% van de huursom aan de wederpartij retourneren. Puur Events aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel op de overeengekomen dag niet beschikbaar zijn van de betreffende locatie behoudens in geval de oorzaak direct aan enig handelen dan wel nalaten van Puur Events te wijten zou zijn. Onder overmacht zal in ieder geval worden verstaan bedrijfsbelemmerende omstandigheden, zoals staking, brand, vorst, overstroming, weigeren vergunningen door de overheid, oproer, mobilisatie, oorlog enz.
  6. De wederpartij is gehouden het gehuurde slechts te gebruiken voor dat doel waarvoor de overeenkomst met Puur Events is aangegaan en welk doel daarbij aan Puur Events is meegedeeld. De wederpartij staat jegens Puur Events in voor alle personen die zich op uitnodiging van de wederpartij of anderszins wegens enige relatie met de wederpartij in of in de nabijheid van de door Puur Events aan de wederpartij verhuurde locatie bevinden. Zij is jegens Puur Events aansprakelijk voor alle door deze personen veroorzaakte schade, uit welke hoofde ook en hoe ook ontstaan, zulks onverminderd de aanspraken welke Puur Events jegens die personen heeft.
  7. De overeengekomen gebruiksperiode omvat mede de tijd benodigd voor het inbrengen en verwijderen van aan huurder toebehorende goederen in en uit de gehuurde locatie. Voor overschrijding van de gebruiksperiode van het gehuurde respectievelijk op-en afbouw ten behoeve van het evenement die buiten de overeengekomen huurperiode plaatsvindt, is toestemming van Puur Events vereist.
  8. De wederpartij is volledig verantwoordelijk, en dient tijdig zorg te dragen, voor het verkrijgen van vergunningen voor zover deze overeenkomstig wettelijke voorschriften vereist zijn voor de bijeenkomst.
  9. Het is de wederpartij behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet toegestaan bouwkundige voorzieningen, tijdelijke extra aansluitingen enz. in het gebouw te treffen, daaronder begrepen het slaan van spijkers in muren, vloer of houtwerk, het ophangen aan het gebouw van lichten e.d., alles in de ruimste zin des woords. Het bedienen van technische apparatuur van het gehuurde alsook het betreden van de dienstruimten mag uitsluitend geschieden in overleg met Puur Events en is geheel op eigen risico. Voorzover van toepassing dient door of namens de wederpartij uiterlijk zes weken vóór het evenement aan Puur Events een draaiboek ter goedkeuring te worden voorgelegd, waarin in ieder geval zijn opgenomen de stroomvoorzieningen waarvan men gebruik wil maken alsmede de inrichting van de locatie. Puur Events verplicht zich dit plan binnen een week beoordeeld te hebben. Apparatuur die door of namens huurder op de locatie wordt gebruikt, dient te voldoen aan NEN 3040.
  10. Puur Events is niet aansprakelijk voor de bezittingen van derden die zich in de locatie bevinden en is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade of letsel aan personen en zaken.

Reviews

4.6
Rated 4.6 out of 5
4.6 van 5 sterren (op basis van 14 reviews)
Uitstekend64%
Heel goed36%
Gemiddeld0%
Slecht0%
Verschrikkelijk0%

Deze Locatie geboekt omdat de mensen eens wat anders wilden dan ons eigen kantoor. Supersnelle communicatie en alles tot in de puntjes geregeld! Zeker een aanrader!!

Rated 5 out of 5
Stedin

The View heeft een prachtige locatie en je hebt een prachtig uitzicht. Daarnaast wordt je netjes ontvangen en is het personeel heel vriendelijk. Je voelt je gelijk welkom. Tijdens de vergadering was de lunch inbegrepen en die was ook naar wens. Kortom een top dag gehad, op een top locatie en top personeel.

Rated 5 out of 5
Anne

Voor diverse bijeenkomsten met teams hebben we gebruik gemaakt van de ruimte ‘Rotterdam View’. Een heerlijke lichte ruimte, die veel privacy biedt. Door een ‘zithoekje’ dat er ook is, kun je ook in groepjes uit elkaar gaan. En, lekkere koffie!

Rated 5 out of 5
Sarah Schendeler

klant en servicegericht. Organisatie denkt mee in oplossingen!

Rated 4 out of 5
Sabrina Somohardjo-van den Houwen

Wij vonden de ruimte van Rotterdam View een erg fijne locatie om te werken. De locatie is erg open en licht (veel ramen) en bevindt zich op een mooie locatie in Rotterdam (vlakbij de Erasmusbrug). Ondanks de drukte buiten, merk je hier niet veel van. Het is een rustige locatie om te werken.

Rated 4 out of 5
Maud

Mooie locatie van alle gemakken voorzien. Een perfecte ruimte is als je met ongeveer 15 tot m 20 personen bent.

Rated 4 out of 5
Tim

Wij hebben onlangs een geweldige teambuildingsdag bij jullie gehad. S Morgens een inhoudelijke sessie, in een prima ruimte (Rotterdam View) met alle voorzieningen en goed verzorgd, ‘s middags een activiteit in de stad. Een hilarisch spel, lekker actief wandelend door het mooie Rotterdam, en ontzettend leuk. Ik kan het iedereen aanraden!

Rated 5 out of 5
Ineke van den Elzen

Schitterende locatie en van alle gemakken voorzien. Vriendelijke mensen, super service!

Rated 5 out of 5
Gerard - CAP5 B.V.

Voor het Havenbedrijf Rotterdam hadden we deze locatie geboekt voor een sessie. Het is een hele mooie locatie met het uitzicht op de haven. Heel goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Een mooie ingerichte, heel verzorgde vergaderruimte en zeer vriendelijke behulpzame medewerksters. We hadden deze locatie geboekt in combinatie met een lachworkshop. Zowel de locatie als de combinatie met een workshop is een echte aanrader!!

Rated 5 out of 5
Miranda van Sasse van IJsselt

Geweldige locatie! Helemaal leuk om te combineren met een citygame. Was allemaal helemaal top geregeld, heerlijke lunch gehad… Dank!

Rated 5 out of 5
Wouter

Goed!

Rated 4 out of 5
Frans de Groot

Fijne en ruime vergaderlocatie op een ideale locatie in Rotterdam. Vanaf metro/tramstation Leuvehaven 5 minuten lopen.

Rated 5 out of 5
Jenny Pope

Mooi uitzicht!

Rated 5 out of 5
Ali Agayev

Uitstekende locatie voor zakelijke vergaderingen.

Rated 4 out of 5
Rutger Duivenkate

Deze website is het beste zichtbaar in portret modus...